Android vs IOS

  Android vs IOS

  November 4, 2011 | Läs på engelska

  Android gick om iOS och blev den ledande marknadsandelen inom nedladdningar av mobila applikationer under andra kvartalet 2011. Marknadsandelarna för Android och iOS var 44 procent respektive 31 procent.

  Androids öppna källkodsstrategi är den viktigaste faktorn för dess framgång. Genom att vara en fri plattform har det utökat marknaden för installationer på Android, vilket i sin tur har drivit tillväxten i antalet tredjepartsmultiplattformar och mobila operatörers appbutiker. Enbart dessa förhållanden förklarar varför Android har tagit ledningen på den mobila appmarknaden.

  De senaste kvartalens leveranstillväxttal förklarar också varför Android stigit till topp-positionen, när det gäller nedladdningar av appar. iPhones leveranstillväxttal under andra kvartalet 2011, minskade till 9 procent från 15 procent jämfört med föregående kvartal. Däremot ökade Androids smartphone leveranser med 36 procent under andra kvartalet 2011, jämfört med 20 procent under det första kvartalet. Androids installationsmarknad överstiger nu iOS med en faktor på 2,4 till 1 i hela världen. 2016 kommer denna faktor att växa till 3 till1.

  Trots att Android leder när det gäller den totala nedladdningen av mobila applikationer, ligger fortfarande Android Appnedladdningar per användare fortfarande efter Apples med 2-till-1. Apples överlägsna intäktsskapande policys lockade till sig bra utvecklare inom sina led, vilket skapar en bättre katalog över appar och kundupplevelse.

  Globala nerladdningar för 2011, förväntas växa till 29 miljarder, jämfört med endast nio miljarder under 2010. Sådana enastående ökningar beror till stor del på grund av spridningen av smartphones i världen. Den totala marknaden för installationer på smartphones förväntas växa 46 procent 2011.