Läsplattor

  Läsplattor

  April 17, 2012 | Läs på engelska

  På Interactive Solutions, har vi börjat se en växande trend för applikationsförfrågningar, när det gäller Android.

  Apples iOS fortsätter att vara det dominerande operativsystemet (OS), för läsplattor, eftersom det beräknas stå för 61,4 procent av den globala läsplatteförsäljningen, till slutanvändare, under 2012, (se bild). Trots tillkomsten av Microsoft-baserade enheter på marknaden, och den förväntade internationella lanseringen av Kindle Fire, kommer Apple att fortsätta, att vara marknadsledande under prognosperioden.

  "- Trots att PC-leverantörer och telefontillverkare vill ha en bit av marknadskakan och lanserar sig på läsplattemarknaden, så har vi hittills bara sett mycket begränsad framgångar för andra märken än Apple med sin iPad, säger Carolina Milanesi, forskningschef på Gartner.
  – När leverantörer kämpade för att konkurrera med pris och differentiera tillräckligt på antingen hårdvaran eller ekosystemet, skapades varulager och det var bara 60 miljoner enheter som faktiskt nådde konsumenterna över hela världen. Situationen har inte förbättrats i början av 2012, då ankomsten av den nya iPad ställde om riktmärket för produktgenomslaget."


  "- Det verkar som om konkurrenterna väntat för att se vad Apple ska lansera detta år, eftersom det fanns mycket få meddelanden om nya läsplattor, på antingen Consumer Electronics Show eller Mobile World Congress. Många leverantörer kommer att vänta på att Windows 8 ska bli klart, och kommer att försöka komma in på marknaden med en ömsesidig plattformsstrategi, i hopp om att Microsofts varumärke ska hjälpa dem på både företags- och konsumentmarknaden."

  Microsofts läsplattor beräknas stå för 4,1 procent av läsplatteförsäljningen i år, och sedan växa till 11,8 procent av försäljningen mot slutet av 2016. Windows 8 blir Microsofts officiella inträde på läsplattemarknaden.

  "- IT-avdelningar kommer att se Windows 8 som en möjlighet att sprida läsplattor, genom ett operativsystem, som är bekant för dem och med enheter som erbjuds av många leverantörer," säger Ms Milanesi.
  "- Det innebär att vi ser Windows 8 som ett starkt IT-leverantörserbjudande, mer än ett operativsystem som starkt tilltalar konsumenterna."

  Gartners analytiker sade att företagens försäljning av läsplattor kommer att stå för cirka 35 procent av den totala läsplatteförsäljningen, år 2015. Denna försäljning kommer inte att klart definieras som företagsinköp. Gartner tror att organisationer kommer att tillåta läsplattor som en del av deras köp-din- egen-enhet (BYOD) program. Fler av dessa läsplattor kommer att ägas av konsumenter som använder dem på jobbet.

  "- Det här innebär ett stort hot mot leverantörer som tänkt att fokusera på företagsmarknaden, men som nu också kommer att få rikta sig till konsumenterna," säger Ms Milanesi.
  "- Detta är exakt samma trend som leverantörer som RIM fick möta på smartphonemarknaden. Skillnaden här är att läsplattorna har skapats för konsumenterna först, och sedan förlitat sig på ett ekosystem av appar och tjänster som gör dem mer hanterbara i en organisation. När utbyggnaden kommer från IT-avdelningen, tror vi att operativsystem som Windows 8, kommer att ha en fördel så länge de inte ses som en kompromiss i användbarheten för användarna. "

  Android läsplattor väntas stå för 31,9 procent av läsplatteförsäljningen år 2012. Gartners analytiker sade att den viktigaste frågan, när det gäller Androidläsplattor, har varit bristen på program som är avsedda för läsplattor, och som därmed drar nytta av deras förmågor. Gartners konsumentundersökning visar att konsumenter kör många av sina appar på sina mobiltelefoner och läsplattor.

  På Interactive Solutions, har vi börjat se en växande trend, när det gäller förfrågningar om Androd-appar. I början av 2011, var cirka 80% av alla förfrågningar om iPads, som senare balanserades av flera förfrågningar om både Androidläsplattor och iPads.
  I år går trenden ännu tydligare mot fler förfrågningar för båda plattformarna, när konsumenterna blir allt mer medvetna om vikten av att nå ut med sina produkter till både AppStore och Google Play marknader.