Word-of-mouth

  Word-of-mouth

  May 22, 2012 | Läs på engelska

  Word-of-mouth, ( WOM ), kan snabbt bygga upp, eller riva ner anseenden om produkter, tjänster och organisationer.

  Vad är Word-of-mouth?
  Word-of-mouth är en obetald form av marknadsföring som sker muntligt eller skriftligt, där nöjda kunder berättar för andra människor hur mycket de gillar ett företag, en produkt, tjänst eller event. Word-of-mouth är en av de mest trovärdiga formerna av reklam. Folk som inte nås personligen genom att främja något, sätter nämligen sitt rykte på spel, varje gång de gör en rekommendation.

  Lita på intjänade medier
  92% av konsumenterna i världen säger att de litar på intjänad media, som Word-of-mouth och rekommendationer från vänner och familj, framför alla andra former av reklam. Det är en ökning med 18 procent sedan 2007.

  Konsumenters onlinerecensioner är den näst mest betrodda formen av reklam. 70 procent av de tillfrågade på nätet säger att de litar på denna reklamform. Det är en ökning med 15 procent på fyra år.

  Av mer än 28.000 människor som tillfrågats på internet, i 56 länder, visar det sig att nästan hälften, (47 procent), av konsumenter världen över, säger att de litar på betald tv, tidningsmagasin och tidningsannonser. Förtroendet för dessa medier minskade i tur och ordning med 24 procent, 20 procent respektive 25 procent sedan 2009.

  Fortfarande spenderas majoriteten av reklambudgeten på traditionella eller betalda medier, som t ex TV. Under 2011 ökade de samlade globala annonsinvesteringarna med sju procent, jämfört med 2010, enligt Nielsens senaste Global AdView Pulse. Denna ökning av annonsinvesteringarna drevs av en nästan 10-procentig ökning av TV-reklamen, där länder som USA och Kina, lockar till sig en större reklambudget, jämfört med året innan.

  Word-of-mouth via sociala medier
  Word-of-mouth sprids mycket snabbt via sociala medier. För att kunna utnyttja kraften i Word-of-mouth måste varumärken förstå dynamiken i denna ogripbara och ofta svårfångade form av marknadsföring.

  Tomaj från Interactive Solutions, expert på social media och Word-of-mouth-marknadsföring "- Det faktum att 92% köper in vad deras vänner rekommenderar, är inte så förvånande, för vem litar inte på sina vänner," säger Tomaj.
  "- Det intressanta är att vi nu har pålitlig och professionellt ihopsamlad undersökningsstatistik som tydligt pekar på styrkan i att använda Facebook som en naturlig marknadsföringskanal."

  Tomaj Sangchi håller föredrag och utbildar företag om sociala medier som Facebook, Twitter och Instagram, för Interactive Solutions. Word-of-mouth frodas naturligt i de sociala nätverkens miljöer, men det finns ett stort antal marknadsföringsmetoder, som man bör vara medveten om, att utnyttja den verkliga marknadspotentialen av, i sociala medier.

  Om du vill veta mer, kontakta oss och boka ett möte.