Appstrategi

  Appstrategi

  June 4, 2012 | Läs på engelska

  På Interactive Solutions, har vi observerat 10 vanliga misstag, som IT-personal på företag och organisationer bör försöka att undvika, när de planerar att göra en mobil applikation.

  "- Många företag som önskar att utöka sina kundtjänster för den mobila marknaden tenderar att tro att deras befintliga webbapplikation lätt går att översätta till en mobil applikation," säger Bonny Trolle, Business Developer, Interactive Solutions.
  "- IT-ansvariga medarbetare bör vara mycket försiktiga med sådana antaganden. Även om alla smartphones har webbläsare och enkel tillgång till internet, gör inte detta automatiskt, att de lätt kan överbrygga klyftan. De måste planera innehåll och funktionalitet, med produkter och tjänster, som är särskilt anpassade för den mobila marknaden. Om man misslyckas med detta, kommer potentiella kunder att överge applikationen och aldrig återvända."

  Vi på Interactive Solutions har planerat för en strategi, för att hjälpa våra kunder att planera och utveckla en mobil applikation, på rätt sätt. Det gör det möjligt för kunderna att nå ut med sina produkter och tjänster, genom en korrekt tillämpning av mobil teknik.
  Det finns fyra viktiga saker att tänka på när du gör en strategi, för att utveckla en mobil applikation:

  1: Efterfrågan. Vad vill kunderna ha? Hur ser företagets behov ut? Vilka enheter och vanor har kunderna, och hur påverkar konkurrensen?

  2: Tillgång. Innovation är en stor utmaning som kräver att organisationerna går bortom mobila applikationer när de planerar. Vilken personal och kompetens kommer att behövas för att hantera externa partners, och hur ska det uppnås? Vilka tjänster och partners ska användas?

  3: Kontroll. Vem äger och styr strategin? Hur kommer strategin att hanteras? Vilka mätningar kommer att användas, för att spåra den?

  4: Risker / problem. Vilka risker och frågor väcks av mobiltekniken? Vad kan få strategin att spåra ur? Vilka andra faktorer kommer att påverka den?
  Jonny Lundin. Smartphone utvecklare - Interactive Solutions, says;
  "- Om den görs på rätt sätt, bör den mobila applikationen bli en användbar kompletterande kanal, för kommunikation med kunder och affärspartners. Det leder i sin tur till bättre kundlojalitet och ökad försäljning,"
  Jonny Lundin fortsätter;
  "-Om den görs på fel sätt, kan en mobil applikation, oavsiktligt leda till en skadlig försämring av ett företags rykte."  Interactive Solutions har identifierat 10 stora misstag, som leder till misslyckanden i en organisations mobila kundtjänst:

  1: Överträdelse av tre-klick-regeln: Appen får inte använda mer än tre knapptryckningar för att nå den önskade funktionen. Varje ytterligare knapptryckning skapar vanligtvis komplexitet och stoppar ofta användaren från att vilja använda appen fler gånger.

  2: Svårigheter med ergonomi, speciellt textinmatning: Bara för att ditt webbinnehåll passar för en laptops webbläsarskärm, betyder inte att det att den är lämpligt för en mobil enhet. Mobilt innehåll måste förenklas och anpassas för varje användarenhet.

  3: Upprepa inte inlärda beteenden - som knappar på skärmen och navigation. Mobila applikationer behöver plocka upp användarens telefonvanor. Till exempel, om ”autocomplete" stängs av på telefonens inställningar, så använd inte det alternativet i din mobila applikation, eftersom användaren inte gillar den funktionen.

  4: Överträdelse av, "security 101”:" Mobila applikationer måste uppfylla säkerhetskraven, precis som bärbara och stationära applikationer. Autentisering, kryptering och säker inloggning, bör alla vara en del av alla mobila applikationers arkitektur.

  5: Svårigheter med navigering: Standardwebbsidor som visas på mobilen, har ofta problem med att innehållet på sidan,försvinner till höger och vid botten av skärmen. För att navigera, måste användarna scrolla, från vänster till höger och uppifrån och ner, för att försöka hitta grundläggande funktioner, som tillbakaknappen. Se till att navigeringsknapparna hela tiden är lätta att komma åt.

  6: Att begrava de viktigaste funktionerna: På grund av den lilla skärmytan, måste mobilapp-designers säkerställa, att de viktigaste funktionerna är precis i början, när man kommer in i appen, i motsats till att lägga funktionerna längre in i appen.

  7: Felaktig eller oläsliga visning av text eller grafik: Många mobila enheter är fortfarande inte smartphones och har begränsad grafikprocessorkapacitet. Att försöka få in stora bilder eller videotext till den mobila enheten kan leda till en mycket dålig bildupplösning, för användaren.

  8: Oförmåga att ompröva misstag: Få saker på en mobil enhet är så frustrerande, som att försöka få markören till mitten av ett ord eller en webbadress, för att rätta till ett stavfel. Ha alltid två "back"-knappar, en som raderar text och en som inte raderar text, men gör det möjligt för användaren rätta stavfel.

  9: Innehållets synlighet: Solljus är det som gör det svårast att läsa på skärmen på mobila applikationer, eftersom det ofta gör texten på skärmen oläslig. Ha för vana att använda dig av "fetstil", för den viktigaste informationen på skärmen.

  10: Resursineffektivitet - tömmer batteriet, överdrivet webbsurfande. Mobila applikationer måste ha en stop-start-förmåga, för att låta användaren stoppa en verksamhet eller datainmatning och sedan återvända till samma punkt, utan att behöva mata in allt innehåll igen. Denna förmåga behövs när enheten måste stängas halvvägs genom en transaktion, till exempel när du flyger eller när batteriet tar slut.  "-För att verkligen dra nytta av mobila möjligheter, krävs det att företaget eller organisationen lyckas med att se bortom tekniken. De måste formulera en tydlig strategi som uppmuntrar deras affärsplan och centrala mål, på ett konkret sätt,"
  säger Bonny Trolle