• Appar

  Till skillnad från datorer så har du alltid mobiltelefonen med dig.

  Tjänster som levereras på smartphones (smarta telefoner) blir hela tiden mer viktiga och kan i många fall vara viktigare än de tjänster som levereras på desktopdatorer.

  När beslut ska tas om hur din tjänst bäst levereras till dina kunder behöver du reflektera över vilken plattform som är mest lämplig; telefonen, datorn eller båda två.

  Alla tjänster som kan förfinas genom att till exempel känna till användarens exakta plats eller som genom att helt enkelt finnas tillgänglig i användarens ficka är ett bra alternativ för en mobilapplikation.

  På Interactive Solutions har vi byggt mobilapplikationer sedan 2010. Vi har erfarenhet av iPhone, Android, Läsplattor och mobila webbapplikationer.

  Vid mobilapplikationsutveckling finns det framförallt tre strategier att välja mellan; “native”-applikationer, mobila webbapplikationer eller en hybrid av dem båda. Alla tre har sina fördelar och nackdelar.

  • Nativeapplikationer

   I en nativeapplikation kan du anpassa användargränsnittet och upplevelsen så att det följer den specifika plattformens riktlinjer och att användaren därmed känner sig hemma när han eller hon använder din applikation. Med andra ord innebär det att en iPhone-applikation ska ha känslan av en iPhone-applikation och en Androidapplikation ska ha känslan av en Androidapplikation.

   Du kan även ha en närmare integration med mobiltelefonens funktioner som till exempel kameran, kartan, kalendern och kontakter. Det ges en större arktitekturell frihet för saker som serverkommunikation och förladdade bilder och ljudklipp.

   För att sammanfatta så kan en nativeapplikation göra saker som en mobil webbapplikation inte kan göra, d.v.s se ut mer som en integrerad del av telefonen och ge en bättre känsla och flyt i användargränsnittet.

   Det negativa är att en nativeapplikation måste utvecklas separat för varje plattform som ska stödjas och de behöver levereras på både AppStore och Google Play med mera. Därav ökar kostnaden för uppdateringar och förändringar oavsett hur små de är. Det finns heller inget sätt att automatiskt uppgradera användare till nyare versioner.

  • Mobila webbapplikationer

   Mobila webbapplikationer fungerar som vanliga webbsidor vilket innebär att förändringar kan ses av användare direkt när de släpps utan att användaren behöver uppdatera något.

   Alla smartphoneanvändare kan använda samma mobila webbapplikation så om du vill att din applikation ska vara tillgänglig på många olika enheter kan det vara en väldigt kostnadseffektiv lösning.

   Nackdelarna är att mobila webbapplikationer inte har samma tillgång till mobilens funktioner som nativeapplikationer har vilket innebär att vissa funktioner inte är möjliga att använda. Appliktionen kommer inte heller ha samma känsla som en nativeapplikation, de kommer även kännas lite långsammare och kommer inte vara en lika integrerad del av telefonen.

  • Hybridapplikationer

   En hybridapplikation är en applikation som byggs med samma tekniker som används för en webbsida och mobil webbapplikation men den körs innefrån en nativeapplikation. Om detta görs rätt går det att maximera fördelarna från båda teknikerna samtidigt som de minskar nackdelarna. Vår smartphoneexport berättar här mer om hybridapplikationer.

  • Andra alternativ?

   Beroende på vad du behöver kanske inte en mobilfokuserad utveckling är det mest lämpade. Webbsidor kan byggas så att de ser och fungerar bra på en stor bredd olika telefoner och plattformar genom att använda responsiv design. Om du behöver något som mest ska visa information kan det här vara den bästa lösningen.